รัฐบาล เดินหน้าลดการใช้พลาสติก ลด เลิก ใช้กล่องโฟม ในปี 2565

รัฐบาล เดินหน้าลดการใช้พลาสติก ตั้งเป้า ลด เลิก ใช้กล่องโฟม แก้วพลาสติกบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565

วันที่ 18 ธ.ค. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก สั่งเดินหน้าแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 ซึ่งเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน มุ่งจัดการขยะพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินการแบบสมัครใจ ดังนี้

1) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) 2) การเลิกใช้ไมโครบีดส์จากพลาสติก 3) การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 4) การลด เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 โดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 5) การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่าง ๆ 6) การจัดทำฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย 7) การจัดตั้งพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะพลาสติก 8) การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก 9) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานจังหวัด ร้านขายของชำและตลาดสด เพื่อขยายผลการดำเนินมาตรการงดให้ถุงพลาสติก 10) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและขยะพลาสติก จากธุรกิจสินค้าออนไลน์ 11) การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) 12) การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และ 13) การกำหนดมาตรการกำกับเพื่อควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ

“นายกรัฐมนตรี ชื่นชมภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนช่วยสำคัญในการบริหารจัดการขยะ เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเริ่มต้นที่จะเกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการพัฒนาประเทศให้เติบโตไปในภายภาคหน้าอย่างยั่งยืนด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว

 

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ