องค์การสุรา รับสมัครบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน บัดนี้ – 24 ธ.ค.64

 

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ