สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา


 

สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564

สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

4. ตำแหน่งนิติกร 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ