ผู้ประกันตน ม.33-39 รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปี2564

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน ม.33-39 รีบใช้สิทธิทำฟัน ปี 2564 ก่อนสิ้นปีเท่านั้น 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ 39 ให้รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น สามารถทำฟันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติ๊กเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี

2. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ