สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไมผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ หากหลักฐานทางการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกให้ถือจำนวนหน่วยกิต ของวิชาที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 อัตรา กลุ่มวิชาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ฯ อำเภอสังขละบุรี (อัตราที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอสังขละบุรี)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ