โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่าง ไฟฟ้า (เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร. 0 7641 1636 ต่อ 2107 ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (o8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ