กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 16/2564 การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

1. พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในเกณฑ์ดี-ดีมาก
3. มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตาม เหตุการณ์ข่าวสารระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ และเว็บไซต์
4. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูลข่าวสาร แปลและเขียนบทความ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
5. สามารถพิมพ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้คล่อง และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี
6. มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน กระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected] โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ” ระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 13024 ตามวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ