เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา บัดนี้-19 พ.ย.64

 

 

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา สังกัด กองช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด กลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรืออื่นๆตามข้อ 2 หรือข้อ 3
ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000.-บาท


พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,000.-บาท
รวมค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 10,000.-บาท

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 13 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,000.-บาท
รวมค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 10,000.-บาท

3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,000.-บาท
รวมค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 10,000.-บาท

ให้ผู้มีสิทธิสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลา ราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ