กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 56 อัตรา

 

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับสมัครจ้างเหมาบริการ 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2564

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

1. นักวิชาการสาธารณสุข 40 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 10 อัตรา ท่าอากาศยานดอนเมือง 5 อัตรา และกองด่านควบคุมโรคฯ กรมควบคุมโรค 25 อัตรา)

2. พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 10 อัตรา และท่าอากาศยานดอนเมือง 1 อัตรา)

3. นักเทคนิคการแพทย์  5 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างงาน 4 เดือน (ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันสมัคร) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สามารถรับบัณฑิตจบใหม่)
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
– ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเลต เช่น Web Application, Microsoft office (MS Word , Excel และ Power point) ได้ในระดับดี ถึงดีมาก
– มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาอื่นๆ) ในด้านการพูด อ่าน และเขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานในลักษณะผลัด โดยมีทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนได้ – บุคลิกสุภาพ น้ำเสียงไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ