อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

อุทยานแห่งชาติดอยจง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  • 1. นักวิชาการป่าไม้ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์
  • 2. นักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรีทุกสาขา
  • 3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ป.ตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์
  • 4. เจ้าพนักงานธุรการ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ