สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์


 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ทางอีเมลล์ [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

2.ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ