มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 10 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ตำแหน่ง  นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


5. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

6. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

7. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

8. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ e-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ