สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นายช่างสำรวจ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ