พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ ชวนฝึกอาชีพช่างผมมืออาชีพ

พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ ชวนฝึกอาชีพช่างผมมืออาชีพ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” ว่า เป็นโครงการที่ปิดจุดอ่อนสร้างจุดแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสกลุ่มปราะบางให้มีความยั่งยืนในการสร้างอาชีพ รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทย โดยบูรณาการ 8 หน่วยงานทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย กรมอนามัย กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน และกลุ่มบ้านหน้าพระลาน


จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วได้ผลตอบรับที่ดี ปีนี้จะขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีถึง 1.8 แสนคน ตั้งเป้าจัดอบรมให้ได้ 5,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างอาชีพในกลุ่มคนต่างจังหวัดรองรับการเปิดประเทศสร้างการท่องเที่ยวการ ทั้งนี้ คนมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งตนเอง สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้าน นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีสค.กล่าวว่า จากการนำร่องปี 2563 จำนวน 1,000 คนในพื้นที่กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และพิษณุโลก ให้ผลน่าพอใจ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างกำลังใจ พลิกฟื้นชีวิตเป็นตัวอย่างและต่อยอดปีนี้ซึ่งจะขยายผลในกลุ่มผู้ว่างงานและคนพิการมากขึ้น ผ่านรูปแบบการอบรมทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์

ขณะที่ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย กล่าวว่า ภูมิใจกับช่างทำผมที่เป็นอาชีพลดความเหลื่อมล้ำ จับต้องได้ทันเวลา ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ถือเป็นธุรกิจแรกๆ ที่ลูกค้าเรียกร้องให้เปิดร้านทำผม ช่วยให้ผู้ประสบภาวะวิกฤติโควิดซ้อนวิกฤติได้พลิกชีวิต สร้างงาน สร้าอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ดูรายระเอียดการฝึกอาชีพได้ที่ เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ