กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายนี้)
2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งถึงกรมศิลปากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โดยจะยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นสมัครคัดเลือก (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว) โทร. 0 2623 6452

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ