เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 49 อัตรา บัดนี้-10พ.ย.64

 

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา

กองคลัง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

กองช่าง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

กองศึกษา
1. ตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(เอกปฐมวัย) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

กองสวัสดิการสังคม
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัด
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองช่าง
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 . ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 8 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 8 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองสวัสดิการ
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว ชั้น 1 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
หมายเหตุ จุดรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-14) และทางเทศบาลเมืองบางแก้วจะมีป้ายบอกจุดรับสมัครในวันรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ