กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.64

 

ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งประวัติพร้อมแนบรูปถ่ายได้ที่ email : [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายมาตรฐาน เครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง และครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา โทร : 02-241-1673

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ