องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา 19-28 ต.ค.64

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.


5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งนักการ 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 (ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ