3 ธุรกิจพี่น้อง“ลูกบิ๊กติ๊ก”คว้างานรัฐ 1.1 พันล.-ป.ป.ช.สอบยังไม่คืบ?

โดยสรุปธุรกิจของลูกชาย พล.อ.ปรีชา คือ นายปฐมพล และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 3 แห่งคือ หจก.คอนเทมโพรารีฯ บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์แอนด์ บริส จำกัด (นับรวมที่เป็นคู่สัญญาเอง และเป็นกิจการร่วมค้า) เบ็ดเสร็จ 1,100.95 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกชนที่ปรากฏชื่อของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มาอย่างต่อเนื่อง

นายปฐมพล ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน หจก./กรรมการบริษัทรวมอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด

ปัจจุบันมีธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่ง ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

1.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนจัดตั้งปี 2555 ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปรากฏชื่อนายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นคู่สัญญาของรัฐระหว่างปีงบประมาณ 2558-2564 รวมวงเงินอย่างน้อย 863.31 ล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

2.บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งปี 2561 ทำธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ปรากฏชื่อนายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นกรรมการ และถือหุ้น 16.6667% (เท่ากับหุ้นส่วนรายอื่นอีก 5 คน) เป็นคู่สัญญาของรัฐระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 อย่างน้อย 64 โครงการ รวมวงเงิน 174.82 ล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 ในส่วนของบริษัท มาซูมิ จำกัด และบริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด ยังไม่ปรากฎข้อมูลในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

นอกจากนี้ยังพบว่า หจก.คอนเทมโพรารีฯ ปรากฏชื่อเป็นกิจการร่วมค้ากับเอกชนรายอื่น เข้าประมูลโครงการของรัฐ และเป็นผู้ชนะไปอีกอย่างน้อย 2 สัญญา รวมวงเงิน 49.86 ล้านบาท ได้แก่

1.กิจการร่วมค้า บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด และ หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น 1 โครงการ วงเงิน 38 ล้านบาท โดยเป็นคู่สัญญากับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและทางเดินเชื่อมบริเวณโรงพยาบาลกับอาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563

2.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และบริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด 1 โครงการ วงเงิน 11.86 ล้านบาท โดยเป็นคู่สัญญากับ กองทัพบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก ตามโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562

กล่าวสำหรับบริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด ปรากฏชื่อของนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา คือน้องชายของนายปฐมพล จันทร์โอชา โดยเป็นบุตรชายคนเล็กของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 พบว่า บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 ส8ใ 2561 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 181/9 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย

ปรากฏชื่อ นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา เป็นกรรมการรายเดียว

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2564 มีนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา ถือหุ้นใหญ่สุด 90% นายอดิรุจ สิงหเดช ถือ 5% และนายเอี่ยม เนตรคง ถือ 5%

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 1,036,441 บาท หนี้สินรวม 15,000 บาท มีรายได้รวม 303,500 บาท รายจ่ายรวม 282,565 บาท กำไรสุทธิ 20,934 บาท

บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด ยังปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง วงเงิน 12.96 ล้านบาท ได้แก่ กองทัพบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว โครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ 7 เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 ของ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 12.96 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563

โดยสรุปธุรกิจของลูกชาย พล.อ.ปรีชา คือ นายปฐมพล และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา มี 5 แห่ง แบ่งเป็น ของนายปฐมพล 4 แห่ง คือ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด และนายปฏิพัทธิ์ 1 แห่ง คือ บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 3 แห่งคือ หจก.คอนเทมโพรารีฯ บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์แอนด์ บริส จำกัด (นับรวมที่เป็นคู่สัญญาเอง และเป็นกิจการร่วมค้า) เบ็ดเสร็จอย่างน้อย 1,100.95 ล้านบาท

เงื่อนปมสำคัญที่ต้องตรวจสอบธุรกิจข้างต้น โดยเฉพาะของลูกชาย พล.อ.ปรีชา กรณี หจก.คอนเทมโพรารีฯ นั่นคือการจดทะเบียนจัดตั้งในค่ายทหารสมเด็จพระเอกาทศรถ (กองทัพภาคที่ 3) โดยขณะมีที่อยู่ในค่ายทหาร กลับคว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 หลายโครงการ รวมวงเงินนับร้อยล้านบาท ก่อนจะย้ายที่อยู่ออกไปนอกค่ายในเวลาต่อมา

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่อย่างใด?

ทั้งหมดคือสาแหรกธุรกิจ 2 พี่น้อง “ปฐมพล-ปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา” เท่าที่สืบค้นเจอในขณะนี้

เรียกได้ว่า “อู้ฟู่” ไม่ธรรมดา?

 

ข่าวจาก : bangkokbiznews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ