สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 26 ต.ค.-2 พ.ย.64

 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ดังนี้ ค่าตอบแทน 18,000 บาท ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


1. คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 90 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ldd03.thaijobjob.com/202110/index.php ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ