สรุปล่าสุด วัคซีนทุกสูตรในไทย ทั้งไขว้และไม่ไขว้ พร้อมเผยสูตรใหม่ ซิโนแวค-ไฟเซอร์

มติอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คลอดวัคซีนไขว้สูตรใหม่ ซิโนแวค + ไฟเซอร์ เพิ่มอีก 1 สูตร ใช้เกณฑ์เดียวกับวัคซีนซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า

เมื่อวานนี้ (8 ตุลาคม 2564) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติออกข้อแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกรณีต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ศบค. ในสัปดาห์หน้า โดยคำแนะนำสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนจากผู้ผลิตเดียวกัน ยังใช้คำแนะนำเดิม

– ไฟเซอร์ 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

– แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์

– ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

2. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ มีทั้งคงคำแนะนำ และเพิ่มสูตรใหม่

– ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, โรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

– แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ระยะห่าง 4-12 สัปดาห์ ใช้ทดแทนสูตรแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ

– ซิโนแวค + ไฟเซอร์ เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, โรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3

– ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดหลังจากที่ได้รับเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป

– ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์ ฉีดหลังจากที่ได้รับเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป

– แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม + ไฟเซอร์ ฉีดหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือผู้ที่เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม

4. วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปี

– กลุ่มเด็กและวัยรุ่นหญิงชาย มีสุขภาพดี และมีภาวะ 7 โรคเรื้อรัง ได้รับไฟเซอร์ 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

– เด็กชายอายุ 12-16 ปี มีสุขภาพดี แนะนำให้รับไฟเซอร์ 1 เข็ม ส่วนการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ให้รอการพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ จะมีการประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคม

นอกจากนี้ ยังขอให้คนที่ได้รับวัคซีนงดการออกกำลังกาย กิจกรรมหนักหลังได้รับวัคซีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และสังเกตอาการฉีดใน 7 วันว่า มีการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกหรือไม่ ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ