สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (1 ตำแหน่ง 1 อัตรา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทุกสาขา ค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการเงิน
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
3) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อยื่นเอกสารการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ยื่นเอกสารตามข้อ 2 ด้วยตนเองที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 2564 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 17.30 น. ไม่รับเอกสารวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ส่งไฟล์เอกสารตามข้อ 2 มาที่ E-mail: [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15
ตุลาคม 2564 และต้องนำเอกสารที่ได้ส่ง mail ดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์ โดยส่งถึงนางสาว นันทนา ชาวไทย กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคาร 2) 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 วงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ