กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-14 ต.ค.64

หน่วยงาน:กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
เพศ ชาย/หญิง
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัครถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564


คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมี เทคโนโลยีเคมี วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรมเคมี
2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้
4.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี
5.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดลักษณะงาน
-ช่วยเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง
-ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ยาง
-ช่วยงานวิจัยยางและผลิตภัณฑ์ยาง
-ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ

วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ทำงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สนใจติดต่อ
ส่ง Resume และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
K. ศิริพร
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์ 0 2201 7158

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ