โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา 6-10 ต.ค.64

 

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) (หน่วยที่ 1) ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) (หน่วยที่ 2) ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานบ่อบำบัด/ขยะติดเชื้อ) (หน่วยที่ 3) วุฒิ ปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้) (หน่วยที่ 4) วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี

5. ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค) (หน่วยที่ 5) วุฒิ ม.3/ม.6

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยยานพาหนะ) (หน่วยที่ 6) วุฒิ ม.6

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ 8 อัตรา (ปฏิบัติงานศูนย์รักษาความสะอาด, งานซักฟอก) (หน่วยที่ 7) วุฒิ ม.3/ม.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร-สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ www.skhospital.go.th
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงินที่ www.skhospital.go.th ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ