สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ รับสมัครพนักงาน 136 อัตรา

 

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 136 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2564

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (U2T)

1. บัณฑิตจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี 75 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน
2. นักศึกษา 45 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 บาทต่อเดือน
3. ประชาชน ที่ว่างงาน 16 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 ต่อเดือน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลสะเดา สำนักขาม และสำนักแต้ว เป็น ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ ใกล้เคียง ที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่


3.2) นักศึกษา เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษาของสถานศึกษาของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3.3) ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การ ช่วยเหลืออยู่

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ พันธกิจสังคม (สมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.outreach.psu.ac.th/) หรือ ทางอีเมลล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึงวันนี้ 4 ตุลาคม 2564 โดย สมส. จะปิดการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00 น.

ระบบสมัครงานออนไลน์
ตัวอย่างหนังสือรับรองประกอบการสมัครงาน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ