คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี

3. นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี

4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี

วิธีการรับสมัครสอบ
1. สมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 **ทั้งนี้ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ เฉพาะวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.00 น. เท่านั้น** สมัครได้ที่ https://forms.gle/2Bu7vZgXQpkyp6xZ7 หรือสแกน QR code ท้ายประกาศ
2. การมาสมัครด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์ม ที่แนบท้ายประกาศนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง Work From Home โปรดติดต่อ คุณสุกัญญา) โทร 06 2924 2991 ก่อนการเดินทางเข้ามาสมัครงาน อย่างน้อย 1 วัน ในวันและเวลาราชการ **ทั้งนี้ การสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึง เวลา 15.00 น. เท่านั้น**
3. ผู้สมัครจะต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดในครั้งนี้ โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ