เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงาน ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่น 32 อัตรา


 

เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่น 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564

เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด  17 ตำแหน่ง (รวม 32 อัตรา)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  2 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
4 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาธารณสุข และอื่นๆ
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
9. ตำแหน่ง พนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  1 อัตรา
10. ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร  2 อัตรา
11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทันตกรรม 2 อัตรา
12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องยา 2 อัตรา
13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตร
15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
16. ตำแหน่ง พนักงานศูนย์รถ 3 อัตรา
17. ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริม อาชีพชุมชน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ