กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ กรมจัดหางาน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา

 

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จำนวน 15 อัตรา  ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำ ความผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  • สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ (ชาย/หญิง)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กลุ่มงานควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ชั้น 4 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทางลิงค์ https://zhort.link/gTf ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2245 6763

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ