ดีเดย์ 16 ก.ย. ! แจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง – ไม่มีสมาร์ตโฟนทำอย่างไร มีคำตอบ

16 กันยายน 2564 สปสช. แจกชุดตรวจโควิด 19 ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านทางผู้ประสานงาน และลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง – หากไม่มีสมาร์ตโฟน ให้ติดต่อรับที่โรงพยาบาล

วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน โดยจะเริ่มแจกในวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด รวมถึง ขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์ โดยผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ อสม., อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ. ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด 19

4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. – รพ.สต. รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง

มีขั้นตอนดังนี้

1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด 19 ฟรี


2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด 19 ตอบคำถาม 3 ข้อ

– มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

– มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

– มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

3. หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด 19 ได้ ให้คลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทร. ประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน

4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

5. ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

– กรณีไม่มีมือถือสมาร์ตโฟน สามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาล – รพ.สต. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

– กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ