กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

 

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ 14/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ และจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้ง สำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

วุฒิ ป.ตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

(1) ผู้ประสงค์เข้ารับสมัครการคัดเลือก โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและ สมบูรณ์ (แบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ หรือดาวน์โหลดจากท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวง การต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ”
(2) สามารถเลือกสมัครตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือทั้งสองตำแหน่งข้างต้น
(3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (ตามข้อ 4.1) ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] โดยใช้หัวข้อว่า “สมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ”

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2564 (ภายในเวลา 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ