มทร.พระนคร รับสมัครพนักงาน16อัตรา ป.ตรี/ป.โท 13-23ก.ย.64

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2564

 • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัยปฏิบัติการ ป.โท ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 3 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ป.ตรี บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบ สารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรตามกฎหมาย หรือได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร หรือบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับสากล หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงาน ของมหาวิทยาลัย (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 • ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบ สารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรตามกฎหมาย หรือได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร หรือบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับสากล หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงาน ของมหาวิทยาลัย (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 • ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ป.ตรี ด้านการบัญชี การเงิน
 • ตำแหน่งที่ 10 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ป.ตรี ด้านการบัญชี การเงิน
 • ตำแหน่งที่ 11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.โท ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.โท ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 13 สถาปนิกปฏิบัติการ ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ตำแหน่งที่ 14 บุคลากรปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 15 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งที่ 16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

*** เงื่อนไขของทุกตำแหน่ง ***


1. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) ดังนี้

 • 1.1 TOEFL ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
 • 1.1.1 PBT 350
 • 1.1.2 CBT 70
 • 1.1.3 IBT 30
 • 1.1.4 ITP 350

1.2 IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3

1.3 TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 400

1.4 RMUTP English Proficiency Test ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 โดยผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันภาษาด้วย ตัวเองเพื่อสมัครทดสอบ และผลทดสอบต้องมีผลก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

2. สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

 • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
 • 2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ