อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2564

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งช่างศิลป์  1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ