กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครนักวิชาการสัตวบาล

 

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2564

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง สัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา


ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 หรือจัดส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึงฝ่ายบริหารทั่วไป กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กันยายน 2564 หรือติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372หรือ 0 2653 4930 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ