กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 6 อัตรา

 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 กันยายน 2564

รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

1. นักวิชาการประกันภัย (งานนโยบายและแผน) ส่วนกลาง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


4. นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 7-21 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
วิธีการสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/6uC

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ