รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด พร้อมรับรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเวิลด์เมดคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ในเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT- PCR สำหรับผู้ที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก หรือ เป็นบุคคลที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ได้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากผลตรวจ RT-PCR ยืนยันการติดเชื้อทางโรงพยาบาลจะรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล และ Hospitel ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน โดยโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตรวจโควิด-19 สำหรับสตรีมีครรภ์ทุกกรณี

ทั้งนี้ การตรวจแบบ RT-PCR โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ