ด่วน! 6 รมต.ฉลุยศึกซักฟอก ‘เฉลิมชัย’ นำลิ่ว ผลโหวตแซงนายกฯ

ด่วน! 6 รมต.ฉลุยศึกซักฟอก ‘เฉลิมชัย’ นำลิ่ว ผลโหวตแซงนายกฯ ด้าน ‘สุชาติ’ กินบ๊วย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 6 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน โดยผลปรากฏว่า

  • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ได้คะแนนไว้วางใจ 264  ต่อ 208 งดออกเสียง 3

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ได้คะแนนไว้วางใจ 269 ต่อ 196  งดออกเสียง 11 เสียง

  • นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้คะแนนไว้วางใจ 263 ต่อ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

  • ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้คะแนนไว้วางใจ 269 ต่อ 195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

  • เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้คะแนนไว้วางใจ 270 ต่อ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

  • ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้คะแนนไว้วางใจ 267 ต่อ 202 งดออกเสียง 9 เสียง

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ