กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา 6-14 ก.ย.64


 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

(ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี)
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ (PDF) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : [email protected] (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 (ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตาม QR code หรือ Link) ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2666 7316 (คุณภัควลัญชญา ภูริณัฐวรวิบูล)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ