กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564

รับสมัคร จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 8 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ตามแบบฟอร์ม ตาม QR Code ด้านล่าง
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบปริญญาบัตร
5. สำเนาอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
6. ประวัติส่วนตัว (หากมี)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-298-5645 หรือ 061-404-0777

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ