มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564

ฉบับที่ 1
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564

1. สาขาการบัญชี หลักสูตรการบัญชี 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิป.โท/ป.เอก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี

2. สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

3. สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

4. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.ธุรกิจและอาหารและ โภชนาการ 1 อัตรา (ตาก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี /ศ.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา (ตาก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

7. สถาปัตยกรรม หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท

รับสมัครวันที่ 11- 15 กันยายน 2564 โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google form โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และให้ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Gmail Account) เท่านั้น

ฉบับที่ 2
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 (ตาก) วุฒิ ป.ตรี

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ตาก)

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.ตรี

4. นักวิจัย 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

5. นักวิจัย 2 อัตรา (ลำปาง) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

6. เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.ตรี

7. นักวิจัย 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

8. นักวิจัย 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

9. นักวิจัย 1 อัตรา (ตาก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก

รับสมัครวันที่ 11 – 15 กันยายน 2564 โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google form โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และให้ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Gmail Account) เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ