มทร.ธัญบุรี รับสมัครอาจารย์62อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก1-30ก.ย.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 62 อัตรา

 • 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จำนวน 6 อัตรา)
 • 2. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม (จำนวน 2 อัตรา)
 • 3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (จำนวน 5 อัตรา)
 • 4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (จำนวน 2 อัตรา)
 • 5. คณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 15 อัตรา)
 • 6. คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (จำนวน 5 อัตรา)
 • 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 7 อัตรา)
 • 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จำนวน 6 อัตรา)
 • 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 2 อัตรา
 • 10. คณะการแพทย์บูรณาการ (จำนวน 3 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
 • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

* วันที่ 30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา ปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/กรอกใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ