ราชกิจจาฯ ประกาศ ประกันโควิด 19 แบบเจอจ่ายจบ ใช้ผลตรวจ RT-PCR เคลมเงินได้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ผู้ทำประกันโควิด 19 แบบ เจอจ่ายจบ ใช้เอกสารตรวจโควิดวิธี RT-PCR รับผลประโยชน์กรมธรรม์แทนใบรับรองแพทย์ได้

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) “เจอจ่ายจบ” สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ