โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา


 

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) ครั้งที่ 2/2564

1. พนักงานเปล 1 อัตราและสำรอง วุฒิ ม.3/ม.6

2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตราและสำรอง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

3. เภสัชกร 1 อัตราและสำรอง วุฒิ ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม

4. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตราและสำรอง วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/hr.metta (HR Metta) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์โดยจัดส่ง แบบด่วนพิเศษ(EMS)มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2, 0 3422 5818, 0 3432 1244 ต่อ 5117

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ