สำนักงานเขตภาษีเจริญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร 17 อัตรา

 

สำนักงานเขตภาษีเจริญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สำนักงานเขตภาษีเจริญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครประจำ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 4 อัตรา ประกอบด้วย
1.1 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1 อัตรา
1.2 วุฒิ ม.6/ปวช. 1 อัตรา
1.3 วุฒิ ม.3 จำนวน 2 อัตรา

2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 4 อัตรา
ประกอบด้วย
2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 2 อัตรา
2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  2 อัตรา

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา อาสาสมัครลานกีฬา 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขา ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

6. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา 2 อัตรา ลักษณะการจ้างเป็นการ จ้างเหมาบริการรายบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
6.1 กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น2) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ