เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 138 อัตรา บัดนี้-3 ก.ย.64


 

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 138 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  1 อัตรา

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)
16. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา
18. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
19. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 15 อัตรา
20. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
21. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ  3 อัตรา
22. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 5 อัตรา
23. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  2 อัตรา
24. ตำแหน่ง ภารโรง 2 อัตรา
25. ตำแหน่ง นักการ 4 อัตรา
26. ตำแหน่ง คนงาน 65 อัตรา
24 ตำแหน่ง คนสวน 15 อัตรา

การยื่นสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ