สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา


 

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัย กลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร  2 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจจะสมัครโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวันที่สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนั้น กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 3471-2

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ