1 ก.ย.นี้ ผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ เบิกจ่ายตรงค่ารักษา-ยา ได้แล้ว ไม่ต้องสำรองจ่าย

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์ ให้สำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษา-ยา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.ย.นี้

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบจากโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ระบบ Uveitis) ได้แก่ ยา Adalimumab และ Infliximab โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้รักษามีแผนการใช้ยา Adalimumab และ Infliximab ให้สถานพยาบาลของทางราชการดำเนินการขออนุมัติการใช้ยา โดยลงทะเบียนแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วย แล้วส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่กำหนดในระบบ Uveitis เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้ส่งเบิกค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงฉบับดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย

อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 6850 ในวัน เวลาราชการ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 สามารถ inbox เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ทางเพจ facebook สวัสดิการข้าราชการ” นายปะภาศ กล่าว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ