ลุ้น ‘ศบค.’ ถก เล็งยืดล็อกดาวน์ยาว 2 เดือนสกัดผู้ป่วยใหม่พุ่งวันละ 4.5 หมื่นราย

ลุ้น ‘ศบค.’ ถก เล็งยืดล็อกดาวน์ยาว 2 เดือนสกัดผู้ป่วยใหม่พุ่งวันละ 4.5 หมื่นราย

วันที่ 14 สิงหาคม ต้องลุ้นการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เพื่อพิจารณาว่าจะล็อกดาวน์เข้มข้นต่อไปอีก หรือจะผ่อนคลายบางกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.รับทราบการคาดการณ์การติดเชื้อโควิดว่า ถ้าไม่มีล็อกดาวน์ จะติดเชื้อช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 6-7 หมื่นราย ถ้าล็อกดาวน์อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 20 การติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นจากปัจจุบันไปอยู่ที่ 45,000 รายประมาณต้นเดือนกันยายน

“เพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันมากกว่านี้ เพื่อลดผู้ติดเชื้อให้ได้ร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 25 ต้องพึ่งการล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพนาน 2 เดือน และเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย คิดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ แต่หมายความว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อแตะๆ 20,000 รายต่อเนื่อง เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หากทำตรงนี้ได้ จะใช้เตียง ใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพน้อยลง อัตราการเสียชีวิตจะลดลงด้วย ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่วนข้อเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นั้น สธ.ต้องมาพิจารณาว่าจะมีผลต่อการควบคุมโรคอย่างไร จะมีการตัด สินใจในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 16 สิงหาคมนี้”นพ.ทวีศิลป์กล่าว

สธ.จัดสรรวัคซีน ส.ค.10 ล้านโดส

ขณะที่กรมควบคุมโรค เปิดข้อมูลแผนจัดสรรวัคซีนเดือนสิงหาคม ทั้ง 13 เขตสุขภาพ เป็นสูตรสลับชนิด คือ เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ ห่างกัน 3 สัปดาห์ แผนจัดสรรแบ่งเป็นแอสตร้าฯ 6 ล้านโดส ซิโนแวค 4 ล้านโดส รวม 10 ล้านโดส จัดสรรใน 12 เขตสุขภาพ, กรุงเทพมหานคร(เขตสุขภาพที่ 13), สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ส่วนอื่นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ราชทัณฑ์ การควบคุมพื้นที่ระบาด และสำรองเป็นแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 โดยจะจัดส่งเป็นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม แอสตร้าฯ 1,000,000 โดส ซิโนแวค 2,000,000 โดส วันที่ 9-15 สิงหาคมแอสตร้า 1,500,000 โดส ซิโนแวค 1,000,000 โดส วันที่ 16-22 สิงหาคม แอสตร้าฯ 1,500,000 โดส ซิโนแวค 1,000,000 โดส และวันที่ 23-29 สิงหาคม แอสตร้าฯ 2,000,000 โดส

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจัดสรรวัคซีนจะคำนวณจากร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด สำหรับเดือนสิงหาคม จำแนกการจัดส่งรายจังหวัด และชนิดของวัคซีนได้ดังนี้ กรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 13) แอสตร้าฯ 1,250,000 โดส สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แอสตร้าฯ 820,000 โดส หน่วยงานอื่นๆ แอสตร้าฯ 493,900 โดส ซิโนแวค 245,000 โดส รวม 738,900 โดส สำรองเป็นแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 อีก 517,700 โดส

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ