ศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564

สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส.

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QRCode ท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ทาง E-mail : dmmc.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ