กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา (เลือกจังหวัดได้) วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  • 1) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 1 อัตรา
  • 2) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) 1 อัตรา
  • 3) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

3. ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ