องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้- 6 ส.ค.64

 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4 – 5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1108, 0-5384-1111, 0-5384-1321 หรือ Download ใบ สมัครได้ที่ www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ


ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ส่วน ทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 990 หมู่ 9 ถนนแม่ริม – สะเมิง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนนแม่ริม – สะเมิง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดนี้จะไม่พิจารณาใบสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ